Predseda PSK navštívil naše mesto.

 Dňa 25. 7. 2018 sa na mestskom úrade uskutočnilo stretnutie predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. so svojím tímom a prednostu MsÚ Ing. Jána Kurňavu. Za mesto sa stretnutia zúčastnila aj  Mgr. Anna Kromková, riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves.    Hlavnou témou stretnutia bola otázka stredného školstva, financovanie úhrady na stravovanie stredoškolákov v podmienkach spojenej školy. Predseda PSK prisľúbil, že od školského roka 2018/2019 bude PSK v súlade s platnou legislatívou uhrádzať náklady spojené so stravovaním týchto žiakov, čo v celkovom finančnom objeme predstavuje čiastku cca 18 000,-- € za školský rok. 

            Okrem tejto témy sa diskutovalo aj o problémoch v oblasti dopravy, sociálnych vecí, zdravotníctva. Mesto vyjadruje poďakovanie predsedovi PSK za jeho ústretový prístup k riešeniu diskutovaných otázok. 

Ján Kurňava, Publikované: 30.7.2018 | Zobrazené: 23
  • Virtuálny cintorín