Nový bezdrôtový rozhlas a varovný systém v testovacom režime.

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch bola ukončená montáž bezdrôtového mestského rozhlasu a varovného systému.

Teraz nastáva dvojmesačná testovacia lehota, kedy možno riešiť nápravu v miestach kde nepočuť rozhlas, prípadne kde nefunguje rozhlas, resp. hrá nahlas.

Každé „rozhlasové  hniezdo“ má svoje číslo. Stačí, ak spolu s požiadavkou na prípadné nedostatky spoluobčania nahlásia číslo uvedené na rozhlase.Následne, keď sa preukáže odôvodnenie požiadavky občanov,  po testovacej dobe servisný technik urobí odborný zásah do zariadenia.

Ján Kurňava, Publikované: 9.9.2018 | Zobrazené: 12
  • Virtuálny cintorín