Oznam Klientskeho centra Spišská Stará Ves

Klientske centrum Spišská Stará Ves oznamuje, že od 1. decembra 2019 bude činnosť odboru na úseku Živnostenského podnikania zabezpečovaná vždy v prvý utorok v mesiaci, v riadnych úradných hodinách, t.j. 8.00 -14. 00 hod. Činnosť klientskeho centra na úseku dokladov Policajného zboru SR ostáva nezmenená, t.j. každý utorok v čase od 8.00 – 14.00 hod.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Anna Horníková, Publikované: 12.11.2019 | Aktualizácia: 12.11.2019 | Zobrazené: 111
  • Virtuálny cintorín