Oznam pre poberateľov príspevku na stravovanie

Upozorňujeme všetkých doterajších poberateľov príspevku na stravovanie, ktorí majú záujem o jeho poskytovanie i naďalej,   na ustanovenie článku VI. ods. 2 VZN - „Príjemca je povinný po každej úprave dôchodku túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi a požiadať o prepočet príspevku." Žiadame preto tých poberateľov, ktorý ešte neodovzdali aktuálne Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku, aby ho doručili  MsÚ  čo najskôr. Účinnosť citovaného VZN je od 1. 2. 2024. Príjmové skupiny príjemcov príspevku na stravovanie v tabuľke:

 

Publikované: 2.2.2024 | Zobrazené: 222
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies