Podnety na zapracovanie do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňujeme oznámenie o schválení začatia obstarávania zmeny Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja a zároveň by sme privítali podnety z pohľadu Vášho mesta, obce alebo regiónu v termíne do 24. novembra 2023  na poštovej adrese: 

 

Prešovský samosprávny kraj  

odbor strategického rozvoja  

oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

 

alebo na elektronických adresách janette.dugasova@psk.sk, kristina.piskurova@psk.sk, zuzana.molcan@psk.sk

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Odbor strategického rozvoja
oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Prešovského samosprávneho kraja

K stiahnutiu

  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies