Podpora opatrovateľskej služby v Spišskej Starej Vsi

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v Spišskej Starej Vsi bude realizovaný za účelom vytvorenia nových pracovných mieste pre kvalifikované opatrovateľky a vytvorenie priestoru pre poskytovanie opatrovateľskej služby pre klientov, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú starostlivosť. Zámerom vytvorenie opatrovateľskej služby je  zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí, odkázaných na opatrovateľskú starostlivosť.

Hlavný cieľom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu osobám odkázaným na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí a zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. V rámci hlavnej aktivity sa vytvoria 2 pracovné miesta pre kvalifikované opatrovateľky/ kvalifikovaných opatrovateľov zamestnaných na plný pracovný úväzok a skrátený pracovný úväzok. Projekt bude realizovaný počas doby 26 mesiacov. 

 

Publikované: 30.8.2018 | Zobrazené: 11
  • Virtuálny cintorín