Pozor na podvodníkov!

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú občanov - dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 15.02.2021 do 31.10.2021.

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. UPOZORŇZJEME, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.
Ľudí zároveň vyzývame, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám na mestskom úrade.
Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať PREUKAZOM ASISTENTA SČÍTANIA. 

Publikované: 19.2.2021 | Zobrazené: 89
  • Virtuálny cintorín