Prijatie deviatakov u primátora mesta

Dňa 27.6.2019 prijal primátor mesta v obradnej sieni kultúrneho domu deviatakov Spojenej školy spolu s riaditeľkou Mgr. Annou Kromkovou a triednym učiteľom Mgr. Jánom Stankom. 
Vo svojom príhovore im poďakoval za reprezentáciu školy ako aj mesta. Poprial im veľa šťastia a úspechov v daľšom pôsobení na školách a aj v ďalšom živote. Odovzdal im malý pamiatkový predmet a deviataci  sa podpísali do pamätnej knihy. Osobitne ocenenie odovzdal za vynikajúce štúdijné výsledky počas celej školskej dochádzky Diane Trulíkovej. 
Publikované: 30.6.2019 | Aktualizácia: 30.6.2019 | Zobrazené: 306
  • Virtuálny cintorín