Prijatie jubilantov a novonarodených detí v obradnej miestnosti mesta

 V stredu, 8. júna prijali jubilujúci občania mesta Spišská Stará Ves pozvanie na stretnutie s primátorom mesta Ing. Jánom Kurňavom. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor mesta jubilantom pevné zdravie, mnoho radostí a veľa lásky od svojich najbližších. Odovzdal im „Pamätný list“, kytičku a malú pozornosť. Toto vzácne stretnutie bolo príležitosťou poďakovať sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mestečka. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili žiaci ZŠ a ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Marekovej a PaedDr. Matúša Kačicu.

V ten istý deň, primátor mesta privítal aj nových malých Starovešťanov a Starovešťanky. Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Rodičom aj ich malým ratolestiam odovzdal pamätné listiny, kytičku a malú pozornosť od mesta a zaželali im, aby pre nich bolo naše mesto dobrým a bezpečným miestom na život. Toto stretnutie bolo spríjemnené vystúpením šikovných predškolákov MŠ pod vedením Alžbety Boženskej.

V stredu, 8. júna prijali jubilujúci občania mesta Spišská Stará Ves pozvanie na stretnutie s primátorom mesta Ing. Jánom Kurňavom. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor mesta jubilantom pevné zdravie, mnoho radostí a veľa lásky od svojich najbližších. Odovzdal im „Pamätný list“, kytičku a malú pozornosť. Toto vzácne stretnutie bolo príležitosťou poďakovať sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mestečka. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili žiaci ZŠ a ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Marekovej a PaedDr. Matúša Kačicu.

V ten istý deň, primátor mesta privítal aj nových malých Starovešťanov a Starovešťanky. Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Rodičom aj ich malým ratolestiam odovzdal pamätné listiny, kytičku a malú pozornosť od mesta a zaželali im, aby pre nich bolo naše mesto dobrým a bezpečným miestom na život. Toto stretnutie bolo spríjemnené vystúpením šikovných predškolákov MŠ pod vedením Alžbety Boženskej.

Publikované: 9.6.2022 | Zobrazené: 260
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies