Prijatie jubilantov a novonarodených detí.

Dňa 15. mája 2019 prijal primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava v popoludňajších hodinách jubilantov, ktorí v prvom polroku oslávili, či ešte len oslávia svoje životné jubileá. V obradnej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi sa na túto počesť zišlo  19 oslávencov. Primátor mesta každému osobne zablahoželal, odovzdal kvet a upomienkový darček. Rovnako v ten istý deň popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 12 najmladších obyvateľov nášho mesta. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar,  gratulačný list a zároveň im poprial veľa zdravia a lásky. Kultúrny program pre oslávencov aj detičky pripravili žiaci Spojenej školy Spišská Stará Ves.

Publikované: 16.5.2019 | Aktualizácia: 16.5.2019 | Zobrazené: 349
  • Virtuálny cintorín