RALLYE TATRY 2021

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Kežmarku, na základe žiadosti organizátora oznamuje usporiadanie športového podujatia RALLYE TATRY 2021, ktoré sa bude konať v okrese Kežmarok dňa 30.05.2021 s úplnými uzávierkami štátnych ciest v úseku III/3106 za obcou Podhorany cez obec Vojňany až po križovatku cesty III/3106 s cestou II/542, kde uzávierka cesty II/542 pokračuje od križovatky pod magurským kopcom až k obci Reľov. Taktiež bude úplne uzavretá štátna cesta III/3107 v obci Toporec až po obec Veľká Lesná. Uvedené úplné uzávierky budú z dôvodu vykonania rýchlostných skúšok v čase od 08:45 do 16:00 hod. Taktiež bude z dôvodu rýchlostných skúšok úplne uzavretá lesná cesta za obcou Ihľany na obce Kolačkov v čase od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:30 hod. do 16:30 hod. Obchádzka vodičov smerujúcich na Spišskú Starú Ves bude vyznačená po ceste I/77 Spišská Belá – Hniezdne a po ceste II/543 Kamienka – Haligovce – Červený Kláštor – Spišská Stará Ves.

Publikované: 27.5.2021 | Zobrazené: 261
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín