Rebríček hodnotenia kondície samospráv

Aj v roku 2018 inštitút Ineko zhodnotil hospodárenie samospráv s mestskými peniazmi. Finančné zdravie je hodnotené číslom od nuly (najhoršie) po šesť (najlepšie). Vypočítava sa z piatich vybraných indikátorov finančnej stability – z celkového dlhu, dlhovej služby, záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie.

Finančné zdravie Mesta Spišská Stará Ves za rok 2018 bolo 5,3. To zaradilo mesto na 20. priečku spomedzi 138 miest Slovenska.  Je to najlepší výsledok od roku 2006, kedy inštitút pre sociálne a ekonomické reformy INEKO hodnotí hospodárenie miest a obcí Slovenska.  

Rebríček samospráv, viac info tu.

Publikované: 27.6.2019 | Aktualizácia: 27.6.2019 | Zobrazené: 416
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín