REFERENDUM 2023 - 21. január 2023

Rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 bolo vyhlásené referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023 v čase od 07,oo hod. – 22,oo hod.

V meste Spišská Stará Ves boli určené 2 volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov v referende.

 1.      – volebný okrsok s poradovým číslom 1

      pre časť územia mesta Spišská Stará Ves, ulica Štúrova

 • volebná miestnosť pre okrsok č. 1 - Vestibul (vstupná hala) na prízemí Domu kultúry, Spišská Stará Ves, ul. Slov. nár. povstania 52/97 – (vchod do kinosály)


2.      – volebný okrsok pod poradovým číslom 2

   pre časť územia mesta Spišská Stará Ves, ulice: Slov. nár. povstania, Mlynská, Kukučínova, Tatranská, Jesenského,

  1. mája, Športová, Za Riekou a miestna časť Lysá nad Dunajcom, 

 

 •  volebná miestnosť pre okrsok č. 2 - Zasadacia miestnosť na prízemí v Dome kultúry, Spišská Stará Ves, Slov. nár. povstania 52/97 – (vchod z boku do knižnice)
 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín