Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Vážení občania,

Mesto Spišská Stará Ves začína s rekonštrukciou ulice 1. mája, Mlynskej a Kukučínovej.
Navrhovaná rekonštrukcia a dobudovanie cestných komunikácií rieši nasledujúce úseky:
• vybudovanie novej cesty na ulici Kukučínovej s označením „SO.01“, dĺžka trasy: 100,38 m, plocha komunikácie 409,80 m2
• rekonštrukcia cesty na ulici 1. mája s označením „SO.02“, dĺžka trasy: 150,25 m a mosta, ktorý je jej súčasťou, plocha komunikácie 597 m2, plocha mosta 141 m2
• rekonštrukcia cesty na ulici Mlynská s označením „SO.03“, dĺžka trasy: 340,50 m, plocha komunikácie 1.852,2 m2
• vybudovanie nového úseku cesty na ulici Mlynská s označením „SO.04“, dĺžka trasy: 219,40 m, plocha komunikácie 916,50 m2
• vybudovanie nového úseku chodníka na ulici Mlynská s označením „SO.05“, dĺžka trasy: 76 m, plocha komunikácie 241,30 m2

Prosíme Vás týmto o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť a ústretovosť počas stavby.
202110070649010.mk
Publikované: 7.10.2021 | Aktualizácia: 7.10.2021 | Zobrazené: 114
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín