Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

 

V utorok, 5. novembra 2019, sme v areáli ZŠ v Spišskej Starej Vsi slávnostne otvorili nové ihrisko. Bola to už druhá výnimočná udalosť, ktorá sa uskutočnila v tento deň v areáli školy. Dopoludnia sme odhalili pamätné tabule našim olympijským víťazom.

Keďže otváranie ihriska súvisí v prvom rade so športom, boli sme radi, že sa  tejto udalosti zúčastnili aj známi športovci z nášho mesta – Juraj Minčík, Peter a Ladislav Škantárovci.

Presne na poludnie sme sa opäť, tentokrát už aj pod kvapkami dažďa, zišli na školskom dvore, aby sme nielen žiaci, ale všetci obyvatelia mesta, dostali do užívania nové multifunčné ihrisko postavené v areáli ZŠ. Vzniklo z iniciatívy mesta, cez projekt a s podporou Vlády SR. Aj preto sa jeho otvorenia zúčastnil priamo člen vlády – štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň.  

Prítomných pozdravil goralskou piesňou J. Michlík, žiak 8.A triedy, v hudobnom doprovode učiteľov ZUŠ. Dievčatá v krojoch, členky tanečného odboru ZUŠ, priniesli na ihrisko symbolickú stuhu.

Stretnutie otvorila p. riaditeľka Mgr. Anna Kromková. Privítala štátneho tajomníka MO SR Mariána Saloňa, Petra Gažiho, námestníka riaditeľa štátnych lesov Tanapu, dekana farnosti Sp. St. Ves Pavla Garaja, kaplána Štefana Bocka, olympijských medailistov J. Minčíka, L. Škantára a P. Škantára.  Za SOŠV privítala Ivana Čierneho, predsedu združenia olympijských klubov SR, Andreu Balúchovú, členku výboru Olympijského klubu Spiš, Viliama Mjartana, predsedu Olympijského klubu Spiš. V neposlednom rade boli privítaní primátor mesta Ing. Ján Kurňava, poslanci mestského zastupiteľstva a starostovia zamagurských obcí.

Prítomným sa následne prihovoril primátor mesta Sp. St. Ves J. Kurňava a  štátny tajomník MO SR M. Saloň. Potom krátkym obradom duchovní otcovia požehnali toto ihrisko, aby slúžilo dobrej veci.

 

Na záver prítomní hostia prestrihnutím pásky symbolicky otvorili ihrisko a dali ho do užívania obyvateľom Spišskej Starej Vsi. 

 

Otvorenie multifunkčného ihriska 05.11.2019
Publikované: 6.11.2019 | Aktualizácia: 6.11.2019 | Zobrazené: 180
  • Virtuálny cintorín