Slovenská ornamentika - uvedenie knihy do života

Námestie A. M. Chmeľa  ožilo 23.7.2020 o 16. hodine slávnostnou atmosférou. Žiaci ZUŠ zanôtili s doprovodom ľudovej kapely pod vedením svojich pedagógov ľudové piesne, hostia z OZ Slavica Nitra položili k pamätníku Š.L. Kostelničáka kyticu. Začala malá slávnosť pri príležitosti uvedenia do života knihy Slovenská ornamentika. Je to vlastne  vydanie štyroch zošitov majstra ornamentu v jednom súbornom diele. V zošitoch Štefan Leonard Kostelničák podal súborný pohľad na ornament ako taký, na jeho tvorbu, jeho využitie, druhy ornamentu, návody, ako ornament tvoriť. Na obdobie, v ktorom tieto zošity vznikli, to bola priekopnícka  a dodnes neprekonaná práca. Že ornament  a jeho tvorba je súčasťou nášho života aj teraz, o tom svedčia slová básne Beáty Švientej, ktoré zazneli v úvode slávnosti.

 

Stále s nami

 

Koľký krát berieš štetec do rúk,

koľký krát tvoríš novú a novú krásu!

Dívaš sa okolo seba,

vnímaš ju srdcom,

potom ju s láskou zhmotňuješ

a ponúkaš farebnú pieseň pre dušu.

Každý lístok, kvietok, slzička,

tak ako nota na osnove,

svoje miesto v ornamente má.

Tvorí jedinečnú symfóniu krásy,

ktorej pieseň v maľbe znie.

Dívam sa, majstre,

na krásu Tvojho diela.

Načúvam Tvojmu odkazu

ukrytému v mozaike farieb.

Nechávam sa unášať

do čarovnej krajiny ornamentov.

Dívam sa i na krásu

dnešného diela maličkých

a s radosťou Ti odkaz posielam:

Tvoj štetec nezapadol prachom,

Tvoj štetec inšpiruje i dnes,

Tvoja tvorba tu žije s nami.

 

 

Pani  Agnesa Dlhá, predsedníčka MO Matice slovenskej Spišská Stará Ves vo svojom príhovore privítala prítomných v našom meste, skonštatovala, že „ Štefan Leonard Kostelničák patril na Slovensku  k nedoceneným umelcom. Leonard Kostelničák bol však originálnym umelcom. Svojou tvorbou siahal až na zabudnutý prah slovenského výtvarného cítenia - ornamentiky. Tento umelec nesmierne miloval svoj rodný kraj a vlasť. Ornamentami dekoroval keramiku, sklo, nábytok, interiéry, sakrálne pamiatky.... Zdôrazňoval: "Slovenská ornamentálna výzdoba je dôležitou súčasťou slovenskej kultúry - vyjadrenia vnemov ornamentálnymi kresbami, maľbami a prevedenie dekorácie rôznou technikou je bežným darom slovenského ľudu." Ornamentálne kreslenie je ako lyrické básnenie - má plnú voľnosť fantázie. Máme veľkú radosť z toho, že slovenský ornament zažíva znovuzrodenie a umelcovo meno sa dostáva do popredia. Na tom má obrovskú zásluhu nebohá pani dr. Anna Kostelničáková, ktorej za jej neúnavnosť pri zozbieraní jeho diel a rovnako i docielení uznania verejnosti tohto významného umelca patrí náš obdiv a samozrejme poďakovanie.  

 

         Na podujatí sme privítali vzácnych hostí: jazykovú korektorku a spolutvorkyňu knihy Sylviu Maliarikovú,  z OZ Slavica Nitra: vydavateľa a predsedu OZ Slavica p. Miloša Zverinu, p. Rudolfa Jurenku, predsedu Mladej Matice  Nitra, Daniela Blažka a Janu Budinskú. V hojnom počte sa zúčastnili aj  potomkovia rodu Kostelničák.Dátum nebol náhodný, vybrali sme ho s vydavateľom zámerne, lebo 23.júl je dňom narodenia dr. Anny Kostelničákovej, pamiatke ktorej je vlastne venované vydanie tejto knihy. Akt uvedenia knihy do života prebiehal za zvukov piesne Guraľu a symbolicky za účasti 4 prírodných živlov, vody (z Dunajca), zeme ( zo Spišskej Starej Vsi a primiešaná bola do nej aj zem z významných slovenských lokalít), vzduchu a živého ohňa, v našom prípade iskierok.  Po akte uvedenia do života si mohli prítomní pozrieť minivýstavu tvorby Š.L. Kostelničáka vo vestibule KD a podpísať sa do pamätnej knihy.Slávnostné chvíle sme ukončili svätou omšou za nebohých Annu Kostelničáková a    Š. L. Kostelničáka.

 

 

 

Veríme, že táto kniha pomôže k tomu, aby sa slovenská ornamentika stále viac zviditeľňovala.

 

 

Publikované: 28.7.2020 | Zobrazené: 135
  • Virtuálny cintorín