Spojená škola Spišská Stará Ves - oznam

 Spojená škola Spišská Stará  Ves

 org. zložka Materská škola, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves

 

OZNAM

Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ a s tým súvisiace priestorové úpravy, žiadame rodičov,  aby  priniesli žiadosti o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ skôr, ako je  plánovaný zápis detí do MŠ, teda   už  aj v mesiaci február a  marec. Žiadosti si môžete stiahnuť  zo stránky www.spos231ssv.edupage.org  alebo prísť po žiadosť do  materskej školy.  

Do MŠ sa prijímajú deti po dovŕšení veku 3 roky, ak budú kapacitné možnosti, budú prijaté aj mladšie deti. Jednou z podmienok prijatia je - dieťa bez plienok.

K stiahnutiu

Publikované: 23.2.2018 | Zobrazené: 7
  • Virtuálny cintorín