Stravovanie dôchodcov

V súvislosti s úpravou dôchodkov od januára 2020 upozorňujeme všetkých príjemcov finančného príspevku na stravovanie, na ustanovenie článku VI. ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Stará Ves č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie  - „Príjemca je povinný po každej úprave dôchodku túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi a požiadať o prepočet príspevku.“ Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku od januára 2020  je potrebné predložiť MsÚ  najneskôr do 31. 1. 2020.

 

 

Anna Horníková, Publikované: 8.1.2020 | Aktualizácia: 8.1.2020 | Zobrazené: 176
  • Virtuálny cintorín