Stretnutie predstaviteľov Zamagurských samospráv.

V piatok 1.2.2019 sa na pozvanie primátora mesta Ing. Jána Kurňavu uskutočnilo prvé povolebné stretnutie predstaviteľov Zamagurských samospráv.  Pracovné stretnutie sa konalo v zasadačke Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Všetkých prítomných predstaviteľom samospráv privítal primátor mesta,  poprial im veľa úspechov v ďalšom volebnom období. Oboznámil ich s aktuálnou situáciou zdravotníctva v meste, zaoberali sa aj témou zimnej údržby ciest v našom regióne. Ing. Štefan Danko, odborný administratívny pracovník Miestnej akčnej skupiny TATRY-PIENINY-LAG informoval o aktivitách a aktuálnej situácii MAS. Na záver pracovného stretnutia pokračovala voľná diskusia a spoločný obed. Prítomní starostovia sa dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci.

Publikované: 6.2.2019 | Aktualizácia: 7.2.2019 | Zobrazené: 374
  • Virtuálny cintorín