Udelenie Ceny primátora mesta

Za obetavú  duchovnú službu, priateľský prístup a príklad horlivého a zanieteného kňaza
primátor mesta Spišská Stará Ves udelil Mgr. Ing. Štefanovi Bockovi, PhD. cenu primátora mesta. 
Slávnostné prijatie sa konalo 30.09.2021 v obradnej sieni kultúrneho domu za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva a pána dekana miestnej farnosti Pavla Garaja. Po ukončení slávnostného prijatia nasledoval spoločný obed. 
Publikované: 1.10.2021 | Aktualizácia: 1.10.2021 | Zobrazené: 213
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín