Upozornenie!

Upozorňujeme občanov, aby nevyvážali stavebný a biologický odpad mimo miest na to určených. V poslednej dobe pribúdajú v našom meste nelegálne skládky odpadov. V meste sú určené miesta na uloženie týchto druhov odpadu. Na uloženie biologického odpadu môžu občania využívať miestne kompovisko, ktoré sa nachádza v blízkosti športového areálu. Na ulici Jesenského oproti Hasičskej stanici je vyhradené miesto na uloženie stavebného odpadu. Každý z nás by si mal uvedomiť, že v tomto prostredí žijeme všetci a malo by nám záležať na čistote a vzhľade nášho mesta.

 

Anna Horníková, Publikované: 31.5.2019 | Zobrazené: 179
  • Virtuálny cintorín