Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo.

Dňa 4.decembra 2018 sa v konferenčnej miestnosti kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Mgr. Anna Tužáková všetkých prítomných oboznámila s výsledkom volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdala osvedčenia o zvolení primátorovi a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva. Novozvolený primátor Ing. Ján Kurňava zložil zákonom predpísaný sľub primátora do rúk zástupcu primátora a  poslanca mestského zastupiteľstva Petra Minčíka a taktiež všetci noví poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Marek Výrostek, PhD., Jozef Grainda, Peter  Minčík, Bc. Juraj Krempaský, RNDr. Radomír Babiak, PhD., Peter Mláka, Mgr. Lívia Frankovská, Mgr. Jana Krettová a Stanislav Škantár zložili zákonom predpísaný sľub. Následne sa všetkým prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Ján Kurňava, poďakoval nebohému primátorovi Ing. Jozefovi Harabinovi, zástupcovi primátora Petrovi Minčíkovi a bývalým poslancom mestského zastupiteľstva za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období a zároveň novozvolenému mestskému zastupiteľstvu poprial spoločne veľa úspechov v práci v prospech občanov mesta a jeho ďalšieho rozvoja. Po príhovore primátora mestské zastupiteľstvo schválilo plat primátora, schválilo sobášiacich poslancov a poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

Za sobášiacich poslancov mestské zastupiteľstvo zvolilo Ing. Mareka Výrosteka, PhD. a Jozefa Graindu, zastupovaním primátora mesta poveril primátor Petra Minčíka, poslanec Jozef Grainda je poverený zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Foto: Jakub Dlhý

Ján Kurňava, Publikované: 5.12.2018 | Zobrazené: 54
  • Virtuálny cintorín