Uvítanie detí do života a prijatie jubilantov dňa 14.11.2019

Rovnako ako po minulé roky i v tomto roku sme 14. novembra 2019 v obradnej miestnosti Kultúrneho domu slávnostne privítali novonarodené detičky  a jubilantov nášho mesta. Tieto slávnostné chvíle bol sprevádzané piesňami a kultúrnym programom žiakov materskej školy a žiakov ZUŠ. Detičkám,  rodičom a následne jubilantom sa prihovoril primátor mesta, Ing. Ján Kurňava. Po kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt podpísania sa  do Pamätnej knihy a detičky i jubilanti boli odmenení malým darčekom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnili a vďaka patrí aj tým, ktorí toto slávnostné uvítanie našich najmladších občanov a jubilantov nášho mesta doprevádzali spevom, hudbou i slovom.
Detičkám a jubilantom prajeme veľa zdravia a taktiež veľa šťastných nezabudnuteľných chvíľ na ich ďalšej ceste životom.

 

Anna Horníková, Publikované: 18.11.2019 | Aktualizácia: 18.11.2019 | Zobrazené: 238
  • Virtuálny cintorín