Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok

Dňa 23. októbra 2018 zasadala Vláda SR v okrese Kežmarok. Na tomto výjazdovom rokovaní vláda schválila na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresu Kežmarok sumu 1,5 mil. EUR.  Mesto Kežmarok bude môcť dokončiť  rekonštrukciu zimného štadióna, nakoľko vláda mu schválila dotáciu vo výške 500 000 eur.  Milión eur bol rozdelený mestám a obciam na rôzne projekty. Mesto Spišská Stará Ves získalo 80 000 eur na výstavbu Multifunkčného športového areálu pri ZŠ. Taktiež folklórnemu  súboru  Maguranka bola schválena dotácia v celkovej výške 3000 eur. Mesto Spišská Stará Ves na zasadnutí Vlády SR zastupoval Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ.

  

Publikované: 24.10.2018 | Zobrazené: 14
  • Virtuálny cintorín