Z Fondu na podporu umenia 3 000 EUR pre našu knižnicu

 Mesto Spišská Stará Ves sa uchádzalo o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018, v podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc.

Náš projekt s názvom: „Kniha- môj priateľ“. Podali sme projekt z celkovým rozpočtom 4 500 € a spolufinancovaním 500 €. Tešíme sa, že bol tento projekt tak ako po minulé roky, tak aj tento rok úspešný a znovu nám budú poskytnuté finančné prostriedky na kúpu nových knižných titulov. Na rozšírenie nášho knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia 3 000 € a spolufinancovanie mesta bude vo výške 500 €. Na tento účel sa nakúpia rôzne druhy kníh – jazykové a výkladové slovníky, encyklopédie, populárna, odborná a náučná literatúra, detská literatúra,  slovenská pôvodná tvorba a tvorba slovenských autorov. Z poskytnutej dotácie budú zakúpené aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Uvedené financie je potrebné použiť do konca tohto roka 2018.

Ján Kurňava, Publikované: 11.6.2018 | Zobrazené: 12
  • Virtuálny cintorín