Zamagurské folklórne slávnosti opäť on-line...

 V nedeľu 20. 6. 2021 o 17:00 hod. vás srdečne pozývame v internetovom priestore na "stretnutie" s VIKTOROM MAJERIKOM (1930-2004) - etnografom, folkloristom, učiteľom, osvetárom a kronikárom.

Viktor Majerik celý svoj život zasvätil výskumu hmotnej a duchovnej kultúry Zamaguria. Je autorom mnohých etnografických článkov s touto tematikou, spoluautorom viacerých regionálnych monografií, ako aj autorom a spoluautorom rozprávkových kníh. Odborne spolupracoval na desiatkach filmových projektoch (napr. s režisérom Martinom Slivkom). Dlhé roky písal kroniky pre mesto Spišská Stará Ves a viaceré zamagurské obce. Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a choreografom niekoľkých folklórnych súborov na Zamagurí. Spoluzakladateľ Zamagurských folklórnych slávnosti. V roku 1980 mu minister kultúry Miroslav Válek udelil vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry a v roku 2008 Mesto Spišská Stará Ves najvyššie vyznamenanie in memoriam Za významné tvorivé výsledky v oblasti kultúry.
 
Ingrid Majeriková
Publikované: 10.6.2021 | Aktualizácia: 10.6.2021 | Zobrazené: 191
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín