Zápis do 1. ročníka ZŠ.

Oznamujeme rodičom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ Spišská Stará Ves bude dňa 30.4.2019 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v budove ŠKD na 2. poschodí.

Na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a 10,00 € na zakúpenie pracovných zošitov do 1. ročníka.

V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ prosíme rodičov, resp. starých rodičov, detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území SR v ZŠ Spišská Stará Ves, aby informáciu o mieste pobytu a potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, prízemie, č. dverí 6, Viera Jurkovičová alebo elektronicky na adresu matrika@spisskastaraves.sk, telefón číslo 0524180421.

K stiahnutiu

Ján Kurňava, Publikované: 13.4.2019 | Aktualizácia: 13.4.2019 | Zobrazené: 234
  • Virtuálny cintorín