Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 20.04.2018 (t.j. v piatok) bude cestou firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa zabezpečený zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu na území mesta. Obyvatelia mesta sú oprávnení vyložiť tento odpad vedľa zberných nádob na komunálny odpad nie skôr ako jeden deň pred ohláseným dátumom zberu.

 Pre informáciu:

Nebezpečným odpadom  produkovaným obyvateľmi mesta sú najmä:

-          obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
-          žiarivky
-          oleje a tuky
-          farby, laky, lepidlá
-          umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky
-          liečivá
-          batérie a akumulátory
-          vyradená elektronika /TV, PC, rádiá, mobily, variče, ohrievače a pod./

 Tieto nebezpečné odpady v žiadnom prípade nepatria do nádob na zmesový komunálny odpad.

 Do veľkoobjemového odpadu nepatria:

-           staré pneumatiky

-          sklo zo starých okien, odvezené budú len rámy / sklo patrí do zelených nádob na separovaný zber/

 

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

 

Publikované: 16.4.2018 | Zobrazené: 31
  • Virtuálny cintorín