Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 05.10.2018 (t.j. v piatok) bude cestou firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa zabezpečený zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu na území mesta. Obyvatelia mesta sú oprávnení vyložiť tento odpad vedľa zberných nádob na komunálny odpad nie skôr ako jeden deň pred ohláseným dátumom zberu

Pre informáciu:

Nebezpečným odpadom  produkovaným obyvateľmi mesta sú najmä:
-          obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
-          žiarivky
-          oleje a tuky
-          farby, laky, lepidlá
-          umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky
-          liečivá
-          batérie a akumulátory
-          vyradená elektronika /TV, PC, rádiá, mobily, variče, ohrievače a pod./

 

Tieto nebezpečné odpady v žiadnom prípade nepatria do nádob na zmesový komunálny odpad.

 Do veľkoobjemového odpadu nepatria:

-          staré pneumatiky
-          sklo zo starých okien, odvezené budú len rámy / sklo patrí do zelených nádob na separovaný zber/
 

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

Publikované: 1.10.2018 | Zobrazené: 27
  • Virtuálny cintorín