Finančné dotácie mesta Spišská Stará Ves na rok 2021

Poskytovanie dotácii (finančných príspevkov) sa riadi Všeobecným záväzným nariadením (VZN ) č. 4 / 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves .

Žiadosť o dotáciu si môžu podať oprávnení žiadatelia do 15. novembra bežného kalendárneho roka na dotáciu v nasledujúcom roku.

Žiadosť sa podáva písomne na predpísanom tlačive.

K stiahnutiu

Publikované: 12.10.2020 | Aktualizácia: 23.9.2020 | Zobrazené: 638
  • Virtuálny cintorín