Dotácie mesta Spišská Stará Ves.

Poskytovanie dotácii (finančných príspevkov) sa riadi Všeobecným záväzným nariadením (VZN ) č. 4 / 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves .

Žiadosť o dotáciu si môžu podať oprávnení žiadatelia do 15. novembra bežného kalendárneho roka na dotáciu v nasledujúcom roku.

Žiadosť sa podáva písomne na predpísanom tlačive.

K stiahnutiu

Publikované: 12.11.2018 | Zobrazené: 31
  • Virtuálny cintorín