Rozšírenie kamerového systému v meste

201510281151300.minv

 V meste Spišská Stará Ves sa rozšíril monitorovací kamerový systém o štyri otočné kamery a dve stacionárne kamery. Finančné zdroje na realizáciu projektu mesto získalo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v celkovej výške 8 000 €. Kamerový systém je nutné, podľa účelu svojho použitia, považovať v prvom rade za prostriedok prevencie drobnej kriminality a priestupkov proti verejnému poriadku a majetku a ďalej za prostriedok na odhaľovanie trestných činov a priestupkov. Kamery kamerového systému sú inštalované na verejne prístupných miestach, kde dochádza k najhustejšiemu pohybu občanov.

Rozšírením kamerového systému sa zlepšila bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Otočné kamery boli nainštalované prevažne v centre a širšom centre mesta. Jedna otočná kamera bola inštalovaná a monitoruje autobusovú stanicu v meste Spišská Stará Ves , kde je koncentrácia pohybu obyvateľov a návštevníkov mesta najväčšia. Ďalšia otočná kamera bola inštalovaná na budove ZŠ , kde monitoruje priestranstva pred základnou školou. Tretia otočná kamera je inštalovaná v širšom centre mesta na budove domu služieb. Štvrtá otočná kamera monitoruje priestranstvo pred mestským úradom a poštou. Stacionárna kamera monitoruje vstup do budovy mestského úradu. Druhá stacionárna kamera je inštalovaná na budove Domu kultúry a monitoruje verejné priestranstvo a detské ihrisko za kultúrnym domom.

Cieľom rozšírenia kamerového systému je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Spišská Stará Ves, zníženie kriminality, prevencia páchania trestnej činnosti, zvýšenie efektívnosti pri objasňovaní kriminálnej trestnej činnosti a pri preukazovaní dopravných priestupkov, ochrana životného prostredia a majetku. Zvyšujúca sa bezpečnosť a úbytok trestných činov nepriamo podporuje rozvoj cestovného ruchu v meste.

 

"Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality" 

 

 

Ing. Ján Kurňava

  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies