Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska

Program: 1 "Šport"

Opatrenie: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadenín

Názov akcie:  " Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska"

Termín realizácie projektu: 1.1.2012 - 15.11.2012

Prešoovský samosprávny kraj poskytol dotáciu z rozpočtu PSK vo výške 1570€.

 

  • Virtuálny cintorín