Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/726 16.12.2019 materiál - mesto Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  388,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/727 16.12.2019 materiál - ZS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  72,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/687 13.12.2019 Znalecký posudok - cyklotrasa Matiašovce - Sp.St.Ves Ing. Ján Trebuňa 46147764  1 872,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/195 13.12.2019 Objednávame si u vás občerstvenie Kočinský Jaroslav   0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/196 13.12.2019 Objednávame si u vás montáž kamerového systému Ing. Stanislav Galica G - TECH 40127818  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/197 13.12.2019 Objednávame si u vás výrub drevín Viktor Nedoroščik 50909134  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/688 12.12.2019 služby - Žiadosť o NFP Zvýšenie kapacity MŠ  SSV JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting 50486811  1 880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/689 12.12.2019 práce BT - 11,12/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/690 12.12.2019 obedy dôchodcom - 11/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  60,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/190 12.12.2019 Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2019 si u vás objednávame vypracovanie PD na... Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kacelária 50910001  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/191 12.12.2019 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  388,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/192 12.12.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  72,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/193 12.12.2019 Objednávame si u vás materiál, čis. prostriedky /Dom smútku/ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  60,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/194 12.12.2019 Objednávame si u vás materiál - ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  74,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/2019 11.12.2019 Úrazové poistenie uchádzačov Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  6,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2019 11.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská katolícka charita, ADS Charitas 35514221  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/187 10.12.2019 Objednávame si u vás športové poháre do súťaži Martin Adamčík - MAAD 41452534  213,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/188 10.12.2019 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  234,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/189 10.12.2019 Objednávame si u vás prenájom reštauračných priestorov za účelom školenia v dňoch Ľubomír Kučera 41765265  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 89/2019 9.12.2019 Zmluva o nájme bytu Július Klempár    
  • Virtuálny cintorín