Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020/062 5.2.2020 internet - 2/20 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/061 4.2.2020 predplatné - Zamagurské noviny 2020 RAMAGU, o. z. 42232473  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/14 3.2.2020 Objednávame si u vás vystúpenie: Ander z Košíc a cimbalová hudba PRIMAS z Giraltoviec dňa... Heddy Keddy Services, s.r.o. 52894673  2 230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/060 3.2.2020 materiál - údržba LUSILA, s.r.o. 36485608  65,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/059 3.2.2020 materiál - cintorín, Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/058 3.2.2020 materiál - MsU Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  123,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/057 3.2.2020 materiál - ZS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  74,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/056 3.2.2020 materiál - MsU Mária Ovcarčí­ková DUO MIX M+J 35215810  57,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/055 3.2.2020 materiál - DS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  32,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/054 3.2.2020 autorská odmena na verej.použitie hud.diel Slovenský ochranný zväz autorské pre práva k hudobným dielam 00178454  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2020 31.1.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta MO Matice Slovenskej Spišská Stará Ves 00179027660  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/13 31.1.2020 Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre Dom smútku Mária Ovcarčí­ková DUO MIX M+J 35215810  52,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/12 31.1.2020 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  124,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/11 31.1.2020 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/051 31.1.2020 poháre do súťaží - turnaje Martin Adamčák - MAAD 41452534  194,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/053 30.1.2020 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  327,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2020 29.1.2020 Dohoda č. 20/46/051/4 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2019 29.1.2020 Dohoda o ukončení nájmu KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2019 29.1.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Faktúra došlá DF2020/050 29.1.2020 servisná kontrola KIA 189BX Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 36482242  169,62 EUR 
  • Virtuálny cintorín