Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 162/2021 6.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/615 6.10.2021 zrážková voda - miestne komunikácie III. Q Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  635,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/616 6.10.2021 vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  379,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/617 6.10.2021 príspevok dôchodcov na stravovanie - 9/21 Jaroslav Kočinský 35214970  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/618 6.10.2021 reprezentačné Jaroslav Kočinský 35214970  180,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/620 6.10.2021 materiál National Pen   338,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 158/2021 5.10.2021 Zmluva o nájme pozemku Viliam Budzák   4,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/123 5.10.2021 Objednávame si u vás reproduktor Peter Jantulík 34595686  129,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/613 5.10.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2021/614 5.10.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 Ján Želonka 47942738  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/619 5.10.2021 HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart. DCSK s.r.o. 50462202  1 434,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 167/2021 5.10.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 161/2021 4.10.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2021 EURO BAU s.r.o. 46738479   
Detail Faktúra došlá DF2021/601 4.10.2021 výkon funkcie technika PO a BTS - 9/21 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/602 4.10.2021 systémová podpora Urbis - IV. Q MADE spol. s r.o. 36041688  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/603 4.10.2021 vývoz - september EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  2 038,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/604 4.10.2021 zemina - ZS EBA, s.r.o. 31376134  240,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/605 4.10.2021 zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  66,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/606 4.10.2021 HIM - stavebný dozor CIZS Ing. Ján Trebuňa 46147764  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/607 4.10.2021 HIM - stavebný dozor MŠ Ing. Ján Trebuňa 46147764  4 800,00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín