Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/481 4.9.2019 materiál - Mš  Monika Regecová - SIMA 52119327  1 194,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2019 3.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Veľká Lesná 00330230  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/474 3.9.2019 obedy dôchodcom - 8/19 Jaroslav Kočinský 35214970  131,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/475 3.9.2019 materiál - MŠ  Pavol Bjalončík 35215895  458,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/476 3.9.2019 služby - PD prehlbovanie studní Ing. Jozef Trebuňˆa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária 50910001  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/477 3.9.2019 mš šj - obedy dôchodcom 8/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/478 3.9.2019 internet - 9/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/479 3.9.2019 plyn - 8/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/128 30.8.2019 Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Prehlbovanie mestských... Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária 50910001  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2019 28.8.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministestvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Faktúra došlá DF2019/465 27.8.2019 materiál - MŠ  THS Kežmarok, s.r.o. 17081815  212,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/466 27.8.2019 materiál - MŠ  art4yuo - IG, s.r.o. 48148415  420,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/468 27.8.2019 materiál - MŠ  Rudolf Šmida - TREND 34310096  800,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/470 26.8.2019 materiál - MŠ  HAGARD: HAL spol. s r.o. 50111990  229,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/127 26.8.2019 Objednávame si u vás farby podľa priloženého zoznamu /mš/: Pavol Bjalončík 35215895  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/469 23.8.2019 HIM - multifunkčné ihrisko DUDACH, s.r.o. 47040955  35 015,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/471 23.8.2019 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  116,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2019 22.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Reľov 00326496  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/467 22.8.2019 materiál - MHZ z dotácie Firesystem, s. r. o. 44543697  3 189,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/125 22.8.2019 Objednávame si u vás 3 ks betonových odpadkových košov /75 L/ 15 roliek vreciek na psie... eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  0,00  
  • Virtuálny cintorín