Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/419 5.8.2019 stravné lístky - 1000 ks Ticket Service s.r.o. 52005551  4 072,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/423 5.8.2019 materiál - Mš Jaroslav Kočinský 35214970  403,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/424 5.8.2019 obedy dôchodcom - 7/19 Jaroslav Kočinský 35214970  145,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/425 5.8.2019 služby - Dni mesta 2019 Jaroslav Kočinský 35214970  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/112 5.8.2019 Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie v... Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  159,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/113 5.8.2019 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/114 5.8.2019 Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  142,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/115 5.8.2019 Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre športový areál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  62,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/116 5.8.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/426 2.8.2019 plyn - 8/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  673,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/110 1.8.2019 Objednávame si u vás projektový manažment CIZS 200,-- €/mesiac A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/422 1.8.2019 služby - VO Nizkouhlík. stratégia ORIM - TENDER, s.r.o. 44689454  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/111 1.8.2019 Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce v MŠ  Ján Horník 43888984  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/420 31.7.2019 služby - servis kopírka BLARO, s.r.o. 46498702  112,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/109 30.7.2019 Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska Ing. Ján Trebuňa 46147764  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/421 30.7.2019 služby - vystúpenie Dni mesta HABANERA s.r.o. 46289801  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/418 29.7.2019 služby - vystúpenie Dni mesta 2019 Môlča records, s.r.o. 47426411  1 716,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/108 29.7.2019 Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/ ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563  639,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2019 26.7.2019 Zmluva o dielo Dudach, s.r.o. 47040955  124 945,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/417 26.7.2019 materiál kosačky KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  235,10 EUR 
  • Virtuálny cintorín