Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/018 8.1.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/019 8.1.2019 mobil - primátor Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/020 8.1.2019 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/021 8.1.2019 telefón MsÚ - 12/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  148,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/022 8.1.2019 zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019 SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/023 8.1.2019 zš šj - obedy dôchodcom 12/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  120,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/2 8.1.2019 Objednávam si u vás ročné preplatné Zamagurských novín /2 ks - mesačne/ Prosíme... RAMAGU, o. z. 42232473  24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 119/2018 7.1.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov ALEUM, s.r.o., MUDr. Ján Niemiec 44923414   
Detail Zmluva Dodávateľská 118/2018 7.1.2019 Dohoda o ukončení nájmu ALEUM, s.r.o., MUDr. Dáša Kostková 44923414   
Detail Faktúra došlá DF2019/004 7.1.2019 obedy - Vianočné trhy 2018 Jaroslav Kočinský 35214970  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/005 7.1.2019 obedy dôchodcom - 12/18 Jaroslav Kočinský 35214970  64,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/006 7.1.2019 materiál - posyp EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  13,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/007 7.1.2019 aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  4,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/008 7.1.2019 telefón KD - 12/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/009 7.1.2019 služby - školenie Ľubomír Kučera 41765265  567,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/010 7.1.2019 služby - prenájom hracej plochy Mesto Spišská Belá 00326518  215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/012 7.1.2019 zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  408,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/029 7.1.2019 phm 12/18- 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  398,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/003 4.1.2019 prevádzka mobil. aplikácie 2019 adsupra s.r.o. 50144839  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/013 4.1.2019 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  205,16 EUR 
  • Virtuálny cintorín