Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/729 20.12.2019 vodné - cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/730 20.12.2019 vodné, stočné - Štúrova 388 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/731 20.12.2019 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/732 20.12.2019 vodné, stočné- MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  103,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/733 20.12.2019 vodné - ŠA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  20,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/734 20.12.2019 vodné, stočné - KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  161,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/735 20.12.2019 vodné - MHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/736 20.12.2019 vodné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  39,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/2019 19.12.2019 Zmluva o nájme bytu Emil Mirga    
Detail Faktúra došlá DF2019/710 19.12.2019 poháre do súťaži - turnaje Martin Adamčík - MAAD 41452534  191,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/711 19.12.2019 mš šj - obedy dôchodcom 12/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/713 19.12.2019 vývoz - cintorín Aȧ52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  211,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 90/2019 18.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HKM Kežmarok o.z. 52190552  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/712 18.12.2019 HIM - lavičky - workout. ihrisko PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/715 18.12.2019 materiál Monika Regecová - SIMA 52119327  317,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/717 18.12.2019 PHM - 12/19 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  191,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/718 18.12.2019 materiál - poistky (byty) Monika Krišandová - ELBYT PLUS 35062452  75,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/716 17.12.2019 knihy do knižnice - zo ŠR Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  234,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/724 16.12.2019 materiál - DS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  60,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/725 16.12.2019 materiál - ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  74,70 EUR 
  • Virtuálny cintorín