Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/541 8.9.2021 mobil prednostka - 8/21 Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/542 8.9.2021 mobil údržba - 8/21 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/543 8.9.2021 mobil sekretariát - 8/21 Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/544 8.9.2021 mobil TSP - 8/21 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/545 8.9.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/21 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/547 8.9.2021 telefón KD - 8/21 Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/536 7.9.2021 kancelárske stoličky Kancelária 24h s. r. o. 46493000  500,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/548 7.9.2021 PHM - 8/21 ZVDS s.r.o. 36498556  468,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/107 7.9.2021 Objednávame si u vás 10 t zeminy k Zdravotnému stredisku EBA, s.r.o. 31376134  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2021/108 7.9.2021 Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy 15 roliek eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  98,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/533 6.9.2021 príspevok na stavovanie dôchodcov - 8/21 Ján Želonka 47942738  95,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/534 6.9.2021 elektródy - defibrilátor SELVIT, spol. s r.o. 36370053  101,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/535 6.9.2021 knihy Marcel Maniak   99,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/531 3.9.2021 materiál Ing. Ján Furcoň 34630317  659,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 117/2021 2.9.2021 Zmluva č. A/93/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Monika Dulebová   21,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 118/2021 2.9.2021 Zmluva č. 45/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku Ing. Štefan Martančík   42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 119/2021 2.9.2021 Zmluva č. 68/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku Alžbeta Ploščicová   21,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120/2021 2.9.2021 Zmluva č. B/239/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Peter Janíčka   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121/2021 2.9.2021 Zmluva č. B/157/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Katarína Tripská   27,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2021 2.9.2021 Zmluva č. B/384/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Katarína Tripská   27,00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín