Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2023/96 31.7.2023 Objednávame si u vás materiál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  209,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/97 31.7.2023 Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok Vlajky s. r. o. 55323952  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2023 28.7.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Osturňa 00326453  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/438 28.7.2023 vývoz - cintorín, Dom služieb EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  646,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/439 28.7.2023 servis inform. systému Urbis - III. Q Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/440 28.7.2023 servis výťahov - III.Q OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  147,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/2023 26.7.2023 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 23-514-03792 Fond na podporu umenia 42418933  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/94 26.7.2023 Objednávame si u vás výmenu vstupných bezpečnost. a protipožiarných dverí v byt. dome Št.... DS BYT Centrum s. r. o. 46576185  970,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/435 26.7.2023 materiál - 20 b.j. FEREX, s.r.o. 17682258  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/436 26.7.2023 pokladne B2B Partner s. r. o. 44413467  124,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/93 25.7.2023 Objednávame si u vás 2 pokladne s mincovníkom B2B Partner s. r. o. 44413467  124,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/437 25.7.2023 autorská odmena na verej. použitie hudob. diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  624,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2023 24.7.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia 37794841  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/91 24.7.2023 Objednávame si u vás nerezový stojan s infotabuľou MediaCare, s.r.o. 46211284  231,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/92 24.7.2023 Objednávame si u vás výkopokové práce, stiahnutie a odvoz zeme cca 45m2 J S P - Novotný s.r.o. 36772101  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/429 24.7.2023 HIM- stavebné práce - Kompostáreň ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  103 014,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/434 24.7.2023 výkon funkcie technika PO a BTS - júl Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/433 21.7.2023 Dni mesta - darčekové koše Jozefína Regecová 40124096  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/430 20.7.2023 PHM - 7/23 ZVDS s.r.o. 36498556  337,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/431 20.7.2023 Dni mesta - prenájom miestnosti Jaroslav Kočinský 35214970  1 000,00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies