Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/014 4.1.2019 vývoz - december EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 190,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120/2018 4.1.2019 Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová 35742194   
Detail Faktúra došlá DF2019/001 3.1.2019 internet - 1/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/002 3.1.2019 systémová podpora Urbis - I.Q 2019 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121/2018 2.1.2019 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 002 Reštautácia Nova 35214970   
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2018 2.1.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  13,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/1 2.1.2019 Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy: igelitové vrecka v rolke po 500 ks - 20 roliek... eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019 2.1.2019 Zmluva o nájme bytu Anna Brejčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019 2.1.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Clinicum, s.r.o. - MUDr. Barbara Rušinová 35742194   
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2018 31.12.2018 Dohoda o ukončení nájmu bytu Štefánia Sčensná    
Detail Faktúra došlá DF2018/668 31.12.2018 materiál - MsÚ Jozefína Regecová 40124096  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/669 31.12.2018 výrub stromov - cintorín ProRoof, s.r.o. 47554266  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/2018 31.12.2018 Zmluva o nájme bytu Ján Závacký    
Detail Faktúra vyšlá DF2018/671 31.12.2018 Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie žiadosti o NFP A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2018/672 31.12.2018 materiál - MŠ Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca 37236156  81,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 113/2018 28.12.2018 Dohoda o ukončení nájmu Ľudmila Kostková    
Detail Zmluva Dodávateľská 114/2018 28.12.2018 Zmluva o nájme bytu Darina Malíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 115/2018 28.12.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov SOLE OPTIK 46220259   
Detail Zmluva Dodávateľská 106/2018 28.12.2018 Zmluva o nájme bytu Elena Doktorová    
Detail Objednávka vyšlá O2018/163 28.12.2018 Objednávame si u Vás STK a TK na vozidle IVECO - KK411 BM Radoslav Sloveňák Slovcar servis 34626778  0,00  
  • Virtuálny cintorín