Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/416 25.7.2019 knihy do knižnice - zo ŠR Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  235,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/107 24.7.2019 Objednávame si u vás raut na Dni mesta dňa 28.7.2019 Želonka Ján   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/414 23.7.2019 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/415 23.7.2019 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/413 22.7.2019 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  190,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/106 22.7.2019 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  235,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2019 19.7.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 50/2016 Marián Hanzely    
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2019 19.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1050 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO Ekos, spol. s r.o. 36168475   
Detail Faktúra došlá DF2019/404 19.7.2019 materiál - ver. priestranstvá O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. 36730645  256,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/412 18.7.2019 PHM - 7/19 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  313,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/105 18.7.2019 Na základe ponuky zo dňˆa 3.7.2019 si u vás objednávame hlavnú ročnú kontrolu dvoch... TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/399 17.7.2019 materiál - poháre Dni mesta VIVA TRADE s.r.o. 36202347  230,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/400 17.7.2019 materiál - MsÚ Aureus Services, s.r.o. 45442088  148,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/401 17.7.2019 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  455,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/402 17.7.2019 obedy dôchodcom - 6/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  46,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/403 17.7.2019 vrátenie SL - 156ks 3,60,-- € Ticket Service s.r.o. 52005551  -561,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/405 17.7.2019 služby - oprava kotla František Modla ELPROGAS 34626999  62,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/411 17.7.2019 predplatné - Green Magazine Limitless Group s.r.o. 51943514  28,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/103 17.7.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/104 17.7.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
  • Virtuálny cintorín