Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 89/2019 9.12.2019 Zmluva o nájme bytu Július Klempár    
Detail Faktúra došlá DF2019/667 26.11.2019 služby - inštalácia vian.osvetlenia Jozef Sičár 31256015  391,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/666 25.11.2019 materiál - multif. ihrisko (studňa) Monika Regecová - SIMA 52119327  259,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/665 22.11.2019 nájom 2019 Slov. pozemkový fond Slovenský pozemkový fond 17335345  6,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/662 21.11.2019 pracovné odevy - § 52 Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  106,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2019 20.11.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  3,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2019 20.11.2019 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/653 20.11.2019 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  210,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/654 20.11.2019 materiál - KD Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/655 20.11.2019 autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/656 20.11.2019 autor. odmena na re. použitie h. diel - Dni mesta 2018 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/664 19.11.2019 trofeje - súťaže Volejbal. turnaj 3G, s.r.o. 46636238  61,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/659 18.11.2019 knihy do knižnice - zo ŠR Štefan Hamza - CHRISTIANA 45239002  13,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/660 18.11.2019 služby - starostlivosť o kvety v meste Ľudmila Kaňuková 34631577  481,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/663 18.11.2019 PHM - 11/19 ZVDS s.r.o. 36498556  299,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/657 15.11.2019 služby - občerstvenie otvorenie multf. ihriska Ján Želonka 47942738  385,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/658 15.11.2019 služby - doprava MHZ Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/644 14.11.2019 práce BT - 10/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/645 14.11.2019 HIM - cesta ku garážiam sid. Magura PreZmont, s.r.o. 45633045  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/646 14.11.2019 elektrina - 10/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  269,74 EUR 
  • Virtuálny cintorín