Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2019 19.8.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - CZIS Ministerstvo zdravotníctva SR 00165565  782 352,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2019 15.8.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  2 565,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2019 13.8.2019 Zmluva o poskytnutí služieb Vydra, n.o. 31908497  42 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2019 13.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Červený Kláštor 00326135  1 520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/117 9.8.2019 Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Prehlbovanie obecných studní... Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/429 8.8.2019 telefón KD - 7/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/427 6.8.2019 elektrina - 6-8/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/428 6.8.2019 PHM - 7/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  234,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/419 5.8.2019 stravné lístky - 1000 ks Ticket Service s.r.o. 52005551  4 072,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/423 5.8.2019 materiál - Mš Jaroslav Kočinský 35214970  403,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/424 5.8.2019 obedy dôchodcom - 7/19 Jaroslav Kočinský 35214970  145,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/425 5.8.2019 služby - Dni mesta 2019 Jaroslav Kočinský 35214970  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/112 5.8.2019 Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie v... Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  159,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/113 5.8.2019 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/114 5.8.2019 Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  142,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/115 5.8.2019 Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre športový areál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  62,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/116 5.8.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/426 2.8.2019 plyn - 8/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  673,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/110 1.8.2019 Objednávame si u vás projektový manažment CIZS 200,-- €/mesiac A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/422 1.8.2019 služby - VO Nizkouhlík. stratégia ORIM - TENDER, s.r.o. 44689454  1 000,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín